“Ahmaklık en kötü derttir.” Gurer’ul-Hikem, 687 İmam Ali (a.s)

İslâm’da Cimrilik ve Cömertlik