Herhangi biriniz dua ettiğinde, duasını genelleştirsin (herkese dua etsin); zira bu icabet ve kabule daha yakındır. (El-Kafi, c.2, s.487) Hz. Muhammed (s.a.a)

Ahlak-15-Cehl-i Mürekkeb

Ahlak-15-Cehl-i Mürekkeb