Kendinden üste olanlardan rahmet ümit ettiği halde kendinden aşağıdakine merhamet etmeyen kimseye şaşarım. Gurer’ul-Hikem,6255 İmam Ali (a.s)

İlm-i Kelam’a Giriş

İlm-i Kelam’a Giriş