“Allah adaleti kalpleri sükuna erdirmek için farz kılmıştır.” İlel’uş Şerayi’, 248/2 Fatımat’üz-Zehra (a.s)

İslam Ahlakında Dilin Önemi ve Güzel Konuşma (Ders: 3)

İslam Ahlakında Dilin Önemi ve Güzel Konuşma (Ders: 3)