Eğer bedenin huşusu kalbin huşusundan üstün olursa bu bizim nezdimizde nifaktır. el-Kafi, 2/396/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Hüseyin-in (a.s) Kıyamı

İmam Hüseyin-in (a.s) Kıyamı