Anne ve babaya sevgi ve merhamet ile bakmak, ibadettir. Bihâru’l-Envâr, C. 74, s. 72. Hz. Muhammed (s.a.a)

Basiret ve Sorumluluk – Ahlak ve Erdemler 10. Bölüm

Basiret ve Sorumluluk – Ahlak ve Erdemler 10. Bölüm