Her kim tutumlu ve kanaatkar olursa nimet kendisi için baki kalır ve her kim de savurganlık ve israfa sürüklenirse ondan nimetler zail olur. el-Bihar, 78/327/4 İmam Musa Kazım (a.s)

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Makamı / 12.Bölüm

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Makamı / 12.Bölüm