Bir fakihin iblis için varlığı, bin abidin varlığından daha ağırdır. el-Bihar, 1/177/48 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 106. Bölüm 05.12.2019

Hikmet İklimi 106. Bölüm 05.12.2019