“Her kim bir ağaç diker ve meyve verinceye kadar onun bakımına tahammül ederse rızıklanılan her meyvesine karşılık Allah nezdinde bir sadaka (sevabı) elde eder.” Kenz’ul Ummal, 9081 Resulullah (s.a.a)

Cihad’ı Ekber de İlmin Rolü

Cihad’ı Ekber de İlmin Rolü