Vasiyet hususunda zulüm ve haksızlık büyük günahlardandır. el-Fakih , 4/184/5420 İmam Ali (a.s)

Takvalıların Özellikleri / 2.Bölüm

Takvalıların Özellikleri / 2.Bölüm