Vasiyet etmek her Müslümanın görevidir. Vesail’uş-Şia , 13/352/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi (23)

Hikmet İklimi (23)