Azametim ve büyüklüğüm Hasan’ın; cesaretim cömertliğim ise Hüseyin’indir. el-Bihar, 43/264/12 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (4) (13/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (4) (13/07/2019)