Vasiyet etmek her Müslümanın görevidir. Vesail’uş-Şia , 13/352/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (4) (13/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (4) (13/07/2019)