Ölülerinizin en kötüsü bekarlardır. el-Bihar, 103/220/19 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (1) (28/06/2019)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (1) (28/06/2019)