Eğer yumuşaklık bir mahlûk olsaydı, Allah Teâla’nın yarattıkları arasında ondan daha güzel bir şey olmadığı görülürdü. Kuleynî, C. 2, s. 120, Hadis 13. Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (1) (28/06/2019)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (1) (28/06/2019)