Zulüm bineğine binen kimsenin merkebi onu yüzüstü yere serer. Gurer’ul Hikem, 5391 İmam Ali (a.s)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (1) (28/06/2019)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (1) (28/06/2019)