Kıyamet günü Allah katında en kötü dereceye sahip olan kimse, ilminden yararlanılmayan alimdir. (Mekarimü’l-Ahlak, c.2, s.363) Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 17. Bölüm / Kaza Orucunun Hükümleri

Ramazan Fıkhı 17. Bölüm / Kaza Orucunun Hükümleri