İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinenidir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

O’na Doğru 22. Bölüm / İlim ve İman İlişkisi

O’na Doğru 22. Bölüm / İlim ve İman İlişkisi

Go&list=PL9se1cDvnYUj0Vs9IzPRBUlGz7nRALuhF&index=12&t=0s[/ytp]