Her kim kardeşinin bir günahını bilir ve onu gizlerse, Allah da kıyamet günü onun günahlarını örter. et-Terğib ve’t-Terhib, 3/239/7 Hz. Muhammed (s.a.a)

4- Materyalistlere Göre Dinin Menşei

4- Materyalistlere Göre Dinin Menşei