Dünya hiç bir mümine sefalı değildir. Nasıl olsun ki! Halbuki dünya onun zindanı ve belasıdır. Kenz’ul-Ummal, 6090 Hz. Muhammed (s.a.a)

4- Materyalistlere Göre Dinin Menşei

4- Materyalistlere Göre Dinin Menşei