Sürekli Kur’an okumaya çalış, şüphesiz Kur’an okumak yeryüzünde senin için bir nur ve göklerde senin için bir birikimdir. et-Terğib ve’t-Terhib, 2/281/18 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 129. Bölüm 25.06.2020

Hikmet İklimi 129. Bölüm 25.06.2020