Hayır ehline yakınlaşırsan (bilahare) onlardan olursun; şer-kötülük ehlinden uzaklaşırsan (bilahare) onlardan koparsın.(Nehcü’l-Belağa, Mektup: 31) İmam Ali (a.s)

İmam Rıza’nın (a.s) Viladeti

İmam Rıza’nın (a.s) Viladeti