“Vefa göstermenin afeti, sözünde durmamaktır.” Gurer’ul-Hikem, 3960 İmam Ali (a.s)

Nehcü’l Belağa’da Yaradılış Gayesi

Nehcü’l Belağa’da Yaradılış Gayesi