Gerçek cimri yanında adım zikredilince bana selavat getirmeyen kimsedir. el-Bihar, 73/306/28 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kemale Ulaşmak (1)

Kemale Ulaşmak (1)