“Dinin afeti kötü zanda bulunmaktır.” Gurer’ul-Hikem, 3924 İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 27. Bölüm / Kibirden Kurtulmanın Yolları

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 27. Bölüm / Kibirden Kurtulmanın Yolları