Selamın yetmiş sevabı vardır ki altmış dokuz tanesi ilk selam verene, bir tanesi ise cevap verenedir. el-Bihar, 76/11/46 İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 2 RAMAZAN (08/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 2 RAMAZAN (08/05/2019)