Aziz ve celil olan Allah’a ulaşmak, sadece gece merkebine binmekle (gece namazı ile) katedilen bir yolculuktur. el-Bihar, 78/380/4 İmam Hasan Askerî (a.s)

Kerbela Çölü Ve Muhasara

Kerbela Çölü Ve Muhasara