“Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır ve insanı günaha alışmaktan korur.” Gurer’ul-Hikem, 2016 İmam Ali (a.s)

Kerbela Çölü Ve Muhasara

Kerbela Çölü Ve Muhasara