İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinenidir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Üç Ayların Fazileti

Üç Ayların Fazileti