Dünya bir andır; o halde onu itaatle geçirin. el-Bihar, 77/164/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Üç Ayların Fazileti

Üç Ayların Fazileti