Yolculuğa-seyahate çıkın; zira bununla bir mal elde edemeseniz bile tecrübi aklınız çoğalmış olur.(Mekarimü’l-Ahlak, s.240) Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 82. Bölüm 11.07.2019

Hikmet İklimi 82. Bölüm 11.07.2019