“Aklın düşmanı nefsani isteklerdir.” Metalib’us-Suul, 56Aldanmak İmam Ali (a.s)

Kur’ani Mesajlar 13. Bölüm

Kur’ani Mesajlar 13. Bölüm