“İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler.” Enbiya, 1

20- Allah’ın Sıfatı-1

20- Allah’ın Sıfatı-1