Her kim ölünceye kadar sürekli Hacc’ı ertelerse Allah onu kıyamet günü Yahudi veya Nasrani (Hıristiyan) olarak haşreder. el-Bihar, 77/58/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ahlak ve Erdemler Ramazan Özel 29. Bölüm

Ahlak ve Erdemler Ramazan Özel 29. Bölüm