“Allah adaleti kalpleri sükuna erdirmek için farz kılmıştır.” İlel’uş Şerayi’, 248/2 Fatımat’üz-Zehra (a.s)

Kur’ani Mesajlar 8. Bölüm

Kur’ani Mesajlar 8. Bölüm