Hikmet ehlinin öğütlerini dinle ve onların hükümleri üzerinde düşün.el-Fakih, c. 4, s. 387 İmam Ali (a.s)

O’na Doğru 2. Bölüm / İnsan ve Stresleri

O’na Doğru 2. Bölüm / İnsan ve Stresleri