“İnsanların en akıllısı insanlarla en çok iyi geçinendir.” Emali’es-Seduk, 28/4 Resulullah (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (2) (10/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (2) (10/07/2019)