“Doğruluğun çokluğu aklın çokluğunu haber verir.” Gurer’ul-Hikem, 7019 İmam Ali (a.s)

33- Allah’ın Sıfatı-14

33- Allah’ın Sıfatı-14