Odalarınızı örümcek ağlarından temizleyin, çünkü onları bırakmak fakirlik meydana getirir. Vesail’uş-Şia, 3/575/2 İmam Ali (a.s)

Ramazan Fıkhı 7. Bölüm / Yemek ve İçmek Orucu Bozar

Ramazan Fıkhı 7. Bölüm / Yemek ve İçmek Orucu Bozar