Selamın yetmiş sevabı vardır ki altmış dokuz tanesi ilk selam verene, bir tanesi ise cevap verenedir. el-Bihar, 76/11/46 İmam Ali (a.s)

İmam Bakır’ın (a.s) Şehadeti

İmam Bakır’ın (a.s) Şehadeti