Dünya bir andır; o halde onu itaatle geçirin. el-Bihar, 77/164/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kurani Kavramlar 9. Bölüm – Cennet Nimetlerinden Örnekler 3

Kurani Kavramlar 9. Bölüm – Cennet Nimetlerinden Örnekler 3