“Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü ümmetimi abdest sebebiyle güzel bir yüz ve beyaz bir el ve ayaklarla haşreder.” el-Bihar, 80/237/11 Resulullah (s.a.a)

Ahlak-18-Vesvese ve İlhamın Farkları

Ahlak-18-Vesvese ve İlhamın Farkları