Alimlerle otur kalk ki ilmin artsın, edebin güzelleşsin ve nefsin tezkiye olsun. Gurer’ul Hikem, 4786 İmam Ali (a.s)

Ahlak-18-Vesvese ve İlhamın Farkları

Ahlak-18-Vesvese ve İlhamın Farkları