Çocuğu olan kimse, onunla çocuk olmalıdır. Vesâilu’ş-Şia, C. 15, s. 203, Hadis 2. Hz. Muhammed (s.a.a)

Tefsir-Bakara 30-32 4.Bölüm

Tefsir-Bakara 30-32 4.Bölüm