“İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu benden acele istemeyin.” Enbiya, 37

İnsan Kemal’i (1)

İnsan Kemal’i (1)