Şüphesiz annenin evladını sütle beslediği gibi, Allah da mümin kulunu belalarla besler. el-Bihar, 81/195/52 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Hüseynin Makamı

İmam Hüseynin Makamı