Şüphesiz zafer sabırla ve sıkıntı da genişlikle birliktedir. Şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık da vardır. el-Bihar, 77/88/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Mehdi’nin (a.f) Veladeti (20/04/2019)

Hz. Mehdi’nin (a.f) Veladeti (20/04/2019)