Dua müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. el-Kafi, 2/468/1 Hz. Muhammed (s.a.a)

Teşehhüd ve Secdenin Kazası

Teşehhüd ve Secdenin Kazası