Dünya ahiretin tarlasıdır. Avali el-Leali, 1/267/66 Hz. Muhammed (s.a.a)

Amelde Eksiklik

Amelde Eksiklik