İnsanların en ahmak olanı kendisi sahip olduğu halde, başkasının ayıbını çirkin görendir. Gurer’ul-Hikem, 3343 İmam Ali (a.s)

4- Ahlak İlminin Amacı

4- Ahlak İlminin Amacı