Ahiretteki karşılık, dünyadaki zorlukları unutturur.Gurer-ul Hikem, 2693. hadis İmam Ali (a.s)

Ramazan Kazanımları

Ramazan Kazanımları