Her kim Allah’ın kendine farz kıldığı şeylerle amel ederse, o insanların en hayırlısıdır. (el-Kafi c.2,s.81) İmam Zeyn-el Abidin (a.s)

Minberden Ekrana 15.05.2020

Minberden Ekrana 15.05.2020