“Her insanın dostu aklıdır, düşmanı ise cehaletidir.” el-Kafi, 1/11/4 İmam Rıza (a.s)

Kerbela’nın Genç Kahramanları

Kerbela’nın Genç Kahramanları