Kim Allah için kırk gün ihlasla amel ederse, hikmet çeşmeleri kalbinden diline dökülür.Cami’us- Seadat, s. 2, s. 202. Hz. Muhammed (s.a.a)

Kerbela’nın Genç Kahramanları

Kerbela’nın Genç Kahramanları