“Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O’dur. Bu, O’nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O’nundur. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.” Rum, 27

MİNBERDEN EKRANA – 11 RAMAZAN (17/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 11 RAMAZAN (17/05/2019)