Eğer şeytanlar, insanoğlunun kalbinin etrafına toplanmış olmasalardı, şüphesiz insanlar, melekutu görürlerdi. el-Bihar, 70/59/39 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 11 RAMAZAN (17/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 11 RAMAZAN (17/05/2019)