Her kim ölür de zamanının İmamını (şu anda Hz. Mehdi’yi) tanımazsa cahiliye üzere ölmüş gibidir. Müsned-i Ahmed bin Hanbel, c.2, s.83; c.3,s.446 ve c.4, s.96 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kurani Kavramlar 12. Bölüm – Cennette Müminlere Sunulan Nimetler 3

Kurani Kavramlar 12. Bölüm – Cennette Müminlere Sunulan Nimetler 3