Her kim Allah’ın kendine farz kıldığı şeylerle amel ederse, o insanların en hayırlısıdır. (el-Kafi c.2,s.81) İmam Zeyn-el Abidin (a.s)

Ahlak-16-Yakin ve Özellikleri

Ahlak-16-Yakin ve Özellikleri