“Allah akıl verdiği herkesi bir gün akıl vesilesiyle kurtarmıştır.” Nehc’ul-Belağa, 407. hikmet İmam Ali (a.s)

İmam Musa Kazım’ın Doğumu

İmam Musa Kazım’ın Doğumu